Ciekawostki z Szuflady

Co warto wiedzieć?

Bez kategorii

Czym są flagi husarskie?

Husaria była jedną z najbardziej znanych formacji kawaleryjskich Rzeczypospolitej, funkcjonująca od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku (1506-1776). Husaria w czasie licznych bitew pełniła niezwykle istotną rolę, nie rzadko doprowadzając do ostatecznego zwycięstwa nad wojskami nieprzyjaciela.

Istotna rola flagi

Wszelkiego rodzaju flagi, sztandary czy proporce, początkowo wykorzystywane były przede wszystkim przez wojsko, do oznaczenia ich narodowej przynależności w czasie prowadzenia różnego rodzaju bitew. Flagi już od dawien dawna towarzyszą ludzkości, nie tylko pozwalając im na określenie własnej narodowej tożsamości, ale również jest to element, który choć niewielki i niepozorny, w narodzie często wyzwala energię i chęć do działania, zachęcał do walki powodują silne emocje, związane w odrębnością i przynależnością do pewnej grupy. Co ciekawe, w przypadku wielu flag użytkowanych przez wojsko, drzewce (a często część materiałowa flagi mocowana była np. do kopii czy lancy) wykorzystywane były jako skuteczna broń w czasie walki.
Początkowo flaga służyła jedynie wojsku, szybko jednak zaczęto stosować ją także do zdalnego przekazywania informacji. Wywieszenie danego typu flagi zawsze niosło za sobą pewien komunikat, o istotnej treści.

Flagi husarskie

Jedną z najbardziej znanych i zapamiętanych przez historyczne źródła była chorągiew husarska koronna królewska. Wykorzystywana była przez husarzy przede wszystkim na przestrzeni XVII wieku, kiedy to przypadał czas wojen prowadzonych z Carstwem Rosyjskim, Królestwem Szwecji czy Imperium Osmańskim. Wówczas flaga pełniła niezwykle istotną rolę. Nie tylko była reprezentacyjną i najważniejszą chorągwią husarską armii koronnej, ale również stanowiła symbol woli walki i wiary pokonanie nieprzyjaciela. Chorągiew husarska koronna królewska w czasie wojny polsko-szwedzkiej (prowadzonej w latach 1626-1629), chorągiew wykorzystywana była przez 200 husarzy prowadzących walki na koniach. Kolejnym istotnym wydarzeniem, w którym chorągiew husarska koronna królewska odegrała niezwykle istotną rolę, była bitwa pod Warką, stoczona 7 kwietnia 1656 (husaria nie korzystała jednak z chorągwi w czasie bitwy pod Warszawą, która miała miejsce 3 miesiące po wydarzeniach pod Warką – wszystko dlatego, że w tym samym czasie wykorzystywana była jako symbol w zupełnie innym rejonie działań zbrojnych husarii).
Flaga husarii na przestrzeni lat działania formacji poddawana była delikatnym zmianom wizualnym. To jednak, co pozostało niezmienne to jej barwy biało-czerwone.